แนวทางสมัยใหม่เพื่อภูมิปัญญาโบราณ

จากภูมิปัญญาของอารยธรรมจีนเป็นเวลากว่า 5,000 ปี อินฟินิตัสได้พัฒนาแนวความคิดด้านสุขภาพที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครด้วยหลักการดูแลสุขภาพพื้นฐานทั่วไป ที่เรียกว่า"นิสัย 4 อย่าง และ 3 การบำรุงรักษา" สำหรับการแก้ปัญหาด้านการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันที่ใช้ได้ผลกับสภาวะในปัจจุบันนี้

นิสัย 4อย่าง

อาหารการกิน, การพักผ่อน, การออกกำลังกาย, อารมณ์

3การบำรุงรักษา

การใช้พลังซี่ให้เหมาะสม, ความสมดุลของหยินและหยาง, การดูแลอวัยวะภายใน

ชีวิตที่มีสุขภาพดี

ประสบความสำเร็จในการสร้างความสมดุลของสุขภาพ,ครอบครัว และธุรกิจ
สร้างความสามัคคึให้กับบุคคล,ชุมชน,ครอบครัว และธุรกิจ;
และสังคม
อีกทั้งมีความสุขกับเวลาที่เหลือเฟือ
ความมั่งคั่ง, และจิตวิญญาณ
Healthy Life
การมีชีวิตที่มีสุขภาพดี
 
 
3 ความสามัคคี
 
ส่วนบุคคล, ชุมชน, และสังคม
 
3 สมดุล
 
สุขภาพ,ครอบครัว,และธุรกิจ
 
3 ความสมบูรณ์
 
เวลา,ความมั่งคั่ง, และจิตวิญญาณ
Healthy Life
การมีชีวิตที่มีสุขภาพดี

อาหารการกิน

รับประทานอาหารตามปกติเพิ่มผักและผลไม้แต่ลดเนื้อสัตว์ และหยุดรับประทานเมื่อรู้สึกอิ่ม70%

การพักผ่อน

ฝึกกิจวัตรประจำวันที่ดีต่อสุขภาพเพื่อให้พักผ่อนที่เพียงพอ เข้านอนก่อนเวลา 23:00 น. และนอนกลางวันประมาณ 20 นาที เพื่อเติมพลัง

การออกกำลังกาย

ให้ร่างกายแข็งแรงและกระฉับกระเฉงอยู่เสมอ เดินวันละ 10,000 ก้าวจะทำให้มีสุขภาพดี.

อารมณ์

ใจเย็น ใฝ่ดี และคิดในแง่บวกไว้

การใช้พลังชี่ให้เหมาะสม

พลังชี่ หรือพลังงานที่สำคัญในร่างกาย (ภูมิคุ้มกันเป็นส่วนหนึ่งของพลังชี่เช่นกัน) ที่ควบคุมให้เราใช้ชีวิตได้ตลอดทั้งวันและมีผลต่อการทำงานของอวัยวะภายในร่างกายในแต่ละวัน หากพลังชี่ของเราได้รับการดูแลป็นอย่างดี เราก็จะมีสุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอกและสามารถป้องกันตัวเราจากปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคต่างๆ

ความสมดุลของหยินและหยาง

หยินและหยางเป็นพลังตรงกันข้ามที่คู่กันภายในสรรพสิ่ง หยิน คือสารหล่อเลี้ยงร่างกาย ในขณะที่หยางให้พลังงานที่จำเป็นสำหรับกิจกรรมประจำวันของเรา ร่างกายมนุษย์จะมีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยเมื่อหยินและหยางไม่ได้สมดุล ดังนั้นความสมดุลหยินและหยางเป็นกุญแจสำคัญในการมีสุขภาพที่ดี

การดูแลอวัยวะภายใน

ตามศาสตร์แพทย์แผนจีนโบราณ (TCM) นั้นมองว่าร่างกายมนุษย์เป็นภาพรวมทุกส่วน ของร่างกายนั้นสัมพันธ์กันและอวัยวะภายในนั้นคือจ้างฝู่(Zangfu)ซึ่งกระบวนการทำงานของอวัยวะต่างๆจะเกี่ยวเนื่องกัน,ส่งเสริมกัน,และเป็นประโยชน์ต่อกันและกัน ด้วยเหตุนี้การดูแลอวัยวะภายในช่วยระบบอวัยวะทำงานราบรื่นจะทำให้คุณมีสุขภาพที่ดี

จ้าง (Zang): หัวใจ, ตับ, ม้าม, ปอด, ไต

ฝู่ (Fu)ลำไส้เล็ก, ถุงน้ำดี, กระเพาะอาหาร, ลำไส้ใหญ่, กระเพาะปัสสาวะและระบบเผาผลาญทั้ง 3

Copyright © 2020 Infinitus Health Products (Thailand) Co., Ltd. All rights reserved.