พันธกิจของเรา: ส่งเสริมวัฒนธรรมสุขภาพอันยอดเยี่ยมของจีน เพื่อสร้างชีวิตทีมีสุขภาพดี และมีความสุขร่วมกัน


 

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกและวงจรชีวิตที่วุ่นวายทำให้เรารู้สึกเครียดส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความสุขของเรา เราทุกคนล้วนต้องการที่จะมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แต่จะทำได้อย่างไรล่ะ?

ในปี 1992 เราได้ก่อตั้งบริษัทอินฟินิตัสขึ้น มุ่งมั่นที่จะนำสุขภาพที่ดีและความสุขไปสู่ทุกคนทั่วโลก โดยการนำเสนอผลิตภัณฑ์สมุนไพรจีนเพื่อสุขภาพ ตั้งแต่นั้นมาเราจึงนำเอาวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นเอกลักษณ์สู่รูปแบบการใช้ชีวิตด้วยการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง สร้างจุดแข็งในการวิจัย ค้นคว้าและพัฒนาให้ได้มาตรฐานระดับสากล พัฒนาเทคโนโลยีสำคัญที่มีการจดสิทธิบัตรและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ สร้างมูลค่าแบรนด์ที่มีความสามารถในการแข่งขันและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ และพนักงานให้แข็งแกร่ง ทั้งหมดนี้เพื่อวางรากฐานที่มั่นคงสำหรับการเติบโตอย่างรวดเร็วในธุรกิจด้านสุขภาพ

เรามุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามพันธกิจของเราที่สนับสนุนการดูแลสุขภาพตามศาสตร์แพทย์แผนจีนระดับพรีเมี่ยมในภาวะที่โลกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างทุกวันนี้ เรายังคงยึดมั่นในค่านิยมองค์กร “Si Li Ji Ren” และโมเดลภาวะผู้นำ Auto-Pilot Leadership Model อย่างต่อเนื่อง ในจิตวิญญาณของ "ผู้ประกอบการที่แน่วแน่" เราจะทำงานอย่างหนักแน่นและไม่หยุดหย่อนจากในประเทศจีนเพื่อส่งเสริมการมีชีวิตที่มีสุขภาพดีไปทั่วทั้งโลก

About Us
Copyright © 2020 Infinitus Health Products (Thailand) Co., Ltd. All rights reserved.